Archiwum konferencji: 

2017

Liczba prelegentów

W trakcie dwudniowych obrad naukowcy, prokuratorzy, eksperci z zakresu bezpieczeństwa rozważali i dyskutowali nad możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w analizie kryminalistycznej, np. w związku zagrożeniami, jakie pojawiły się w cyberprzestrzeni, w tym zjawiskiem prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut.

Polska Federacja Detektywów


2016

Konferencję należy ocenić wysoko, zwłaszcza pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Anna Ibek

dr

Chcemy porozmawiać także o aspektach logicznych zdobywania i analizy informacji. Chodzi o pisanie pewnych scenariuszy przestępstw, co jest niesłychanie ważne przy ustalaniu prawdy materialnej o przestępstwie i sprawcach.

Janusz Czelakowski

Prof. dr hab., Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego