Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii

Koło jest organizacją o charakterze otwartym, zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką medycyny sądowej, a także kryminalistyki, kryminologii, postępowania przygotowawczego, pracy organów ścigania oraz szeroko rozumianych nauk penalnych. Organizacja powstała z fuzji kół naukowych: Koła Naukowego Młodych Kryminologów i Kryminalistyków oraz Koła Naukowego Medycyny Sądowej.

Chcemy przyczynić się do rozwoju nauki kryminalistyki i kryminologii.

Poprzez spotkania koła oraz badania chcemy dotrzeć do każdej osoby
w środowisku akademickim, która interesuje się kryminalistyką i kryminologią.

W ramach naszej działalności pragniemy stworzyć pewną platformę
wymiany młodej myśli kryminalistycznej.