Pomijalność, świadomość i śmierć

Pomijalność, świadomość i śmierć

Jerzy Konieczny, 09.02.2018   W dziedzinie tradycyjnych metod identyfikacji kryminalistycznej, takich jak daktyloskopia, badanie pisma ręcznego, mechanoskopia czy traseologia, wyróżnić można dwie grupy poglądów, dzielących teoretyków i praktyków. Do pierwszej...